הגדרה של "נהג חדש" חלה במשך השנתיים הראשונות מתאריך הוצאת רישיון הנהיגה.

נהג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים ועבר בהצלחה את המבחן המעשי (טסט), ייחשב לנהג חדש צעיר ויקבל היתר נהיגה לתקופה של שישה חודשים.

שנתיים לאחר הוצאת הרישיון, תתקבל דרישת תשלום לחידוש רישיון הנהיגה לכתובת המעודכנת ברשות האוכלוסין, בתנאים אלו.

השלמת חובת הליווי

לא נעברה עבירה מאלה המנויות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה

לאחר ביצוע התשלום, יישלח כרטיס רישיון קבוע (מפלסטיק), שימו לב, אסור להסיע יותר משני אנשים ברכב עד גיל .21

נהג חדש מעל גיל 24 שנים לא חייב בחובת מלווה ויקבל רישיון נהיגה לשנתיים. עדיין חלים עליו. תנאי נהג חדש