ההגשה למבחן המעשי מתבצעת באמצעות בית הספר לנהיגה אליו אתם רשומים, לאחר שמורה הנהיגה שלכם סבור שאתם מתאימים לביצוע הבחינה. על מנת להזמין בחינה מעשית בנהיגה עליכם  לעמוד בתנאים הבאים

השלמת מכסת השיעורים המינימלית לפי דרגת הרישיון המבוקש.

עמידה בהצלחה במבחן הנהיגה המעשי הפנימי.

תשלום אגרות.

אגרה עבור המבחן המעשי. באפשרותכם לשלם את האגרה באופן מקוון או בסניפי חברת דואר ישראל

תשלום עבור העמדת כלי הרכב למבחן בסכום שלא יעלה על 229 ₪ לרכב פרטי (מחיר מפוקח). התשלום יבוצע ישירות למורה הנהיגה

בית הספר יגיש בקשה להזמנת מבחן מעשי עבורכם ,באמצעות המרכז להזמנת בחינות באחת משתי החברות המפעילות. כאשר ייקבע תאריך למבחן המעשי, תקבלו מסרון עם מועד השיבוץ.

ביום המיועד למבחן, עליכם להגיע למבחן יחד עם מורה הנהיגה שלכם, לפחות 10 דקות לפני שעת מהבחן.

עליכם להביא למבחן

תעודה מזהה תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה))

משקפיים או עדשות מגע במידת הצורך

אישור על תשלום האגרה

שלבי המבחן המעשי טסט))

זיהוי על ידי בוחן הנהיגה, על פי פרטיו האישיים של הנבחן

ביצוע המבחן באותו כלי רכב  עליו למדתם את שיעורי הנהיגה
הבחינה מתועדת בצילום והקלטה.
המבחן המעשי בוחן את היכולות שלכם לשלוט באופן עצמאי בכלי הרכב ובתפעולו, בוחן היכרות עם חוקי התנועה, והתמודדות בתנאי דרך משתנים
בחירת מסלול המבחן הינה אקראית, ואורכה קבוע בהתאם לדרגת הרישיון המבוקשת.

זכויות תלמידי הנהיגה

קבלת מועד למבחן נהיגה מעשי במסגרת אמנת השירות שנקבעה על ידי משרד התחבורה (בתנאי שפרטי התלמיד הופיעו ברשימת המחשב של התלמידים הממתינים למבחני נהיגה)

קבלת תוצאות המבחן באמצעות מסרון, לא יאוחר מ-24 שעות מסיומו.

קבלת רישיון הנהיגה (אם אין הגבלות), לא יאוחר מ-72 שעות מסיום המבחן.

צירוף מורה הנהיגה למבחן המעשי (בתנאי שיש מקום ישיבה).

אפשרות לצפייה בסרטון המבחן והגשת ערעור תוך 7 ימי עסקים, בחינת הערעור תתבצע תוך צפיה בסרט הבחינה עליו יציין המערער את נקודות המחלוקת על פי זמן מדויק על פני הסרט. תוצאות הערעור הן עבר או נכשל. במקרים חריגים מאוד, יכול ראש אגף הרישוי להחליט על בחינה חוזרת.

עליכם לוודא כי מספר הטלפון הנייד מעודכן בבית הספר לנהיגה לצורך קבלת המסרון.