מילוי פרטים אישיים ופרטי התקשרות

בחירת דרגת רישיון או היתר נהיגה

מילוי הצהרה רפואית

מילוי של תשובה חיובית בהצהרה הרפואית, אינה מביאה בהכרח לדחייה אוטומטית של הבקשה.

ישנם מקרים בהם תתבקשו לספק מסמכים רפואיים לרופא מטעם רשות הרישוי.

ההצהרה הרפואית תקפה לשלוש שנים.

עליכם להודיע לרשות הרישוי על שינוי במצב רפואי (מחלות לב, מגבלות במערכת העצבים, מערכת העצמות, ראייה, שמיעה.)

אין צורך לגשת לרופא המשפחה.

שימו לב: אם תוגש הצהרה הכוללת מידע כוזב או מטעה, רשות הרישוי רשאית לסרב לתת לך את רישיון נהיגה, להתלותו או שלא לחדשו כאמור בתקנה 191ב לתקנות התעבורה-התשכ"א-1961

לאחר מילוי הפרטים וההצהרה הרפואית, יישלח אליכם מסרון המסביר לכם על השלב הבא בתהליך.
לאחר קבלת המסרון ניתן לגשת מיידית לביצוע בדיקות הראייה והפקת התמונה בתחנות הצילום.